02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

พลังน้ำใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19

03/05/2021 - 31/07/2021
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

ปี 2563 ประชาชนทั่วโลกต่างประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ (COVID-19) รวมถึงประชากรในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต


ทั้งนี้สภากาชาดไทยได้ดำเนินการป้องกัน ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้มีความเสี่ยง ผู้ที่ต้องกักกันตน 14 วัน ไปแล้ว ดังนี้ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 10 ล้านชิ้น มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 67,349 ชุด มูลค่า 31,870,326.40 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564) และจัดตั้งครัวเคลื่อนที่และครัวพระราชทานมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ


โดยชุดธารน้ำใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19 จำนวน 1 ชุด มูลค่า 660 บาท ประกอบด้วยของ 12 อย่าง อาทิ น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า ถุงขยะ เป็นต้น ซึ่งชุดดังกล่าวเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องกักกันตนเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่จำเป็นต้องออกนอกพื้นที่กักกันตน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยสถานีกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการร้องขอ แจ้งจำนวนผู้มีความเสี่ยงที่ต้องกักกันตนมายังแอพพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย ซึ่งจะมีการตรวจสอบและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป